فلفل قرمز خشک موضوع

داغ برش فلفل قرمز موضوع مشخصات محصول: 1) مواد: yidu یا jinta stemless2 فلفل قرمز) حجم: 0.6 mm 1 mm 2 میلی متر، 4 mm 3) کیفیت: grade4) پردازش اصلی: کارگر انتخاب گذر stoner خشک شستشو ماشین کارگر sel

چت در حال حاضر