پودر فلفل قرمز خشک گرم

POWDER1 گرم فلفل قرمز خشک. مشخصات محصول: 1) کیفیت: درجه های مختلف از usd1200/mt-usd4000/mt2) STERILIZED: بخار خشک و یا normal3) شو: 2000 30000SHU4) مش: 6-205) مواد: 100% هو

چت در حال حاضر