فلفل قرمز خشک Chaotian

STEMLESS1 فلفل قرمز CHAOTIAN. مشخصات: 1) طول: 3-7 سانتی متر 2) درجه: 1st3) شو: 8000 15000SHU4) کنترل کیفیت: براساس regulation5 اتحادیه اروپا) پردازش اصلی: stoner/خشک شستشو/detector7 فلزی) نمونه: در دسترس

چت در حال حاضر