فلفل قرمز خشک Jinta

فلفل قرمز JINTA مشخصات محصول: 1) شستشو: شستشو خشک 2) ناشی: با ساقه یا stemless3) SHU:2000-5000 hot4 خفیف) پردازش اصلی: کارگر انتخاب گذر stoner خشک شستشو ماشین خشک ماشین کارگر selectio

چت در حال حاضر