خشک فلفل کل

کاملا شیرین paprika1. مشخصات محصول: 1) ناشی: با ساقه یا stemless2) شستشو: شستشو خشک یا آب wash3) منشاء: سین کیانگ، China4) پردازش اصلی: کارگر انتخاب گذر stoner خشک (آب) شستشو ماخ

چت در حال حاضر