فلفل قرمز

فلفل قرمز

دوستان خوش آمدید، عزیز هستیم: 1) کارخانه از آنجا که 2000 دارم 2) بخار عقیم سازی ماشین 3) تمیز کردن-کارگاه و آزمایشگاه های داخلی 4) 100% محصولات طبیعی از خشک شیرین داغ و فلفل چیلی بدون هر گونه مواد افزودنی 5) گواهی شرکت برین رخ و HACCP و ISO و کوشر، FDA 6) همه موارد مقررات اتحادیه اروپا براساس...

چت در حال حاضر